Regulamin | Garmin Fishing Series

Regulamin

GARMIN FISHING SERIES BISKUPIEC 2018
Jezioro Dadaj, 24-26.05.2018

   1. Labosport Polska sp. z o.o.
   2. Garmin Fishing Team
  1. Upowszechnienie i propagowanie nowoczesnego i etycznego wędkarstwa w kraju.
  2. Promocja marki Garmin.
  3. Budowanie relacji marki Garmin ze środowiskiem wędkarskim w kraju i na świecie.
  4. Promocja Biskupca w kraju i na świecie.
  1. Garmin Fishing Series odbędzie się w dniach 24-26.05.2018 (czwartek-sobota).
  2. Brama start/meta oraz centrum zawodów znajdować się będzie nad Jeziorem Dadaj na terenie Hotelu Star-Dadaj Resort&SPA.
 • Środa, 23.05.2018
  08:00-20:00 – slipowanie łodzi i kajaków (dla chętnych)
  18:00-19:00 – odprawa dla sędziów
  Czwartek, 24.05.2018
  07:00-10:00 – slipowanie łodzi i kajaków
  08:00-10:00 – wydawanie pakietów i kart startowych (biuro zawodów)
  10:00 – oficjalne otwarcie Garmin Fishing Series
  10:00-11:30 – odprawa dla kapitanów Teamów i dla osób startujących na kajakach
  12:00 – otwarcie bramy startowej/mety i możliwość wypłynięcia na jezioro (dzień I)
  20:33 – zamknięcie bramy startowej/mety (zakończenie pierwszego dnia rywalizacji)
  19:00-21:00 – poczęstunek dla zawodników (Chata Warmińska)
  20:50-21:50 – czas serwisowy
  21:00 – podsumowanie dnia i odprawa techniczna dla kapitanów Teamów i osób startujących na kajakach
  Piątek, 25.05.2018
  04:37 – otwarcie bramy startowej/mety i możliwość wypłynięcia na jezioro (dzień II)
  20:34 – zamknięcie bramy startowej/mety (zakończenie drugiego dnia rywalizacji)
  19:00-21:00 – poczęstunek dla zawodników (Chata Warmińska)
  20:50-21:50 – czas serwisowy 
  21:00 – podsumowanie dnia i odprawa techniczna dla kapitanów Teamów i osób startujących na kajakach
  Sobota, 26.05.2018
  04:36 – otwarcie bramy startowej/mety i możliwość wypłynięcia na jezioro (dzień III)
  18:00 – zamknięcie bramy startowej/mety (zakończenie trzeciego dnia rywalizacji)
  21:00 – Gala Mistrzów i zakończenie zawodów wraz z ceremonią wręczenia nagród oraz uroczystą kolacją (Chata Warmińska).

  Program może ulec zmianie!

  1. Biuro zawodów będzie mieściło się nad Jeziorem Dadaj na terenie Hotelu Star- Dadaj Resort&SPA i będzie czynne w pierwszym dniu imprezy tj. 24.05.2018 r. w godzinach 08.00 – 10.00.
  2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia i dobrowolnym udziale w zawodach i na własną odpowiedzialność. Dodatkowo osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Garmin Fishing Series
   wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i zgodę na powierzenie opieki nad dzieckiem kapitanowi danego Teamu (Regulamin pkt VI).
  3. Pakiet startowy, identyfikator, kartę startową i chip do pomiaru czasu odebrać można wyłącznie osobiście w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w nich i zgodę na powierzenie opieki nad ich dzieckiem kapitanowi danego Teamu (Regulamin pkt VI).
  4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. Prawo startu w zawodach Garmin Fishing Series mają 2-osobowe drużyny na łodziach lub indywidualnie osoby pływające na jednoosobowych kajakach. W przypadku 2-osobowych Teamów zawodnikom zezwala się na dobranie w dowolne pary na każdej łodzi, z zastrzeżeniem, że nie mogą zmienić osoby ze swojego Teamu podczas trzech dni trwania zawodów.
  2. Każdy uczestnik zawodów startujący indywidualnie na kajaku najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat i zobowiązany jest do przedstawienia dowód ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz do podpisania karty zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, a także o dobrowolnym udziale w zawodach i na własną odpowiedzialność.
  3. W 2-osobowym Teamie mogą wystartować dwie osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat w dniu startu) lub jedna osoba pełnoletnia oraz jedna osoba niepełnoletnia. 
  4. Każdy pełnoletni uczestnik Teamu 2-osobowego zobowiązany jest do przedstawienia dowód ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz do podpisania karty zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, a także o dobrowolnym udziale w zawodach i na własną odpowiedzialność.
  5. Każdy niepełnoletni uczestnik Teamu 2-osobowego ma obowiązek przedłożyć w biurze zawodów dowód ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Garmin Fishing Series wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w nich i zgodę na powierzenie opieki kapitanowi danego Teamu. W oświadczeniu należy podać imię i nazwisko kapitana teamu, który bierze odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią.

   ZGODA RODZICÓW – POBIERZ TUTAJ

  6. Oświadczenie/kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl.
  7. Każdy pełnoletni zawodnik ma obowiązek posiadania niezbędnych uprawnień do sterowania łodzią wraz z silnikiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Każdy zawodnik musi posiadać kartę wędkarską.
  1. Do zawodów dopuszczone zostaną łodzie lub pontony o minimalnej długości 360 cm (dopuszczenie do startu mniejszych łodzi będzie rozpatrywane indywidualnie) oraz jednoosobowe kajaki z przeznaczeniem wędkarskim z napędem wiosłowym lub nożnym.
  2. Każda jednostka pływająca i zawodnicy mają obowiązek posiadania:
   – wyposażenia ratowniczego na jednostce pływającej zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego;
   – podbieraka;
   – kart startowych (karty zapewnia organizator);
   – identyfikatora zawodnika (identyfikator zapewnia organizator);
   – naklejki z numerem startowym, które na łodzi powinny być naklejone na prawej burcie i na silniku, a na kajaku na prawej i lewej burcie;
   – telefonu komórkowego z możliwością połączenia z internetem oraz robienia zdjęć złowionym rybom (zdjęcie powinno być wyraźne – dobrej jakości);
   – miarki o długości 125 cm, którą dostarcza organizator.
  3. Organizator sugeruje posiadanie na łodzi sprzętu umożliwiającego ładowanie telefonu komórkowego, tj. powerbanki, zapasowe baterie itp. 
  4. W przypadku braku wskazanego powyżej wyposażenia zawodnik nie zostanie dopuszczony do udziału w imprezie, a wpisowe nie będzie podlegało zwrotowi.
  5. Dopuszcza się stosowanie w łodziach silników elektrycznych lub spalinowych bez ograniczeń mocy.
  6. Organizator ma możliwość wyrywkowego sprawdzenia jednostki pływającej w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania trzech dni zawodów Garmin Fishing Series. Niepoddanie się kontroli jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
  1. Każdy zawodnik w ramach pakietu startowego otrzyma:
   – bon na ciepły poczęstunek, który należy okazać podczas poczęstunku w Chacie Warmińskiej w pierwszym (24.05.2018) i w drugim dniu zawodów (25.05.2018) w godzinach 19:00-21:00;
   – opaskę, za której okazaniem będzie mógł uczestniczyć w uroczystej kolacji na Gali Mistrzów, która odbędzie się w Chacie Warmińskiej w dniu 26.05.2018 o godzinie 21:00
   – suchy prowiant na każdy dzień trwania zawodów (na trzy dni), który zostanie wydany jednorazowo w dniu 24.05.2018 r. w godzinach pracy biura zawodów tj. 08:00-10:00.
  1. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma:
   –  zezwolenie na połów ryb w Jeziorze Dadaj (na trzy dni trwania imprezy);
   – ochronę łodzi zacumowanych w bazie przy Hotelu Star Dadaj*** Resort&SPA;
   – dwa numery startowe (dwa numery dla Teamu i dwa dla załogi jednoosobowej);
   – identyfikatory;
   – miarkę do pomiaru ryb o długości 125 cm;
   – wyżywienie, w tym dwa ciepłe poczęstunki w pierwszym i drugim dniu trwania zawodów, możliwość uczestniczenia w Gali Mistrzów, trzy suche prowianty (jeden na każdy dzień trwania zawodów) oraz 2 bony i opaskę na rękę, na podstawie których będzie można odebrać powyższe posiłki i wziąć udział w Gali Mistrzów;
   – zwrotny chip do pomiaru czasu (2 szt. dla Team lub 1 szt. dla załogi jednoosobowej);
   – profesjonalny pomiar czasu;
   – profesjonalną obsługę sędziowską;
   – profesjonalne zabezpieczenie wodne (ratownicy wodni wraz ze sprzętem);
   – profesjonalne zabezpieczenie medyczne;
   – ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów;
   – certyfikat udziału w zawodach, który będzie można pobrać po imprezie, po zalogowaniu się na swoje konto zawodnika
  1. Zawody rozgrywane będą w formule „złów i wypuść” na „żywej rybie” i potrwają trzy dni (24.05.2018 w godz. 12:00-20:33, 25.05.2018 w godz. 04:37-20:34, 26.05.2018 w godz. 04:36-18:00).
  2. Podczas trzech dni trwania zawodów, zawodnicy mają do wykorzystania łącznie 20 godzin na połów ryb. Zawody są jednoturowe i jednosektorowe.
  3. Linia trzcin traktowana jest jako linia brzegowa. Przekroczenie linii brzegowej może być powodem dyskwalifikacji. 
  4. Wypływanie i spływanie z jeziora możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym miejscu przez organizatora (bramka z pomiarem czasu), a zawodnicy schodzący na brzeg w innym miejscu niż wyznaczone zostaną zdyskwalifikowani. Ilość przejść przez bramkę jest dowolna.
  5. Postój łodzi w okresach pomiędzy godzinami połowów, możliwy jest tylko i wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 
  6. W przypadku, gdy zawodnik przekroczy dopuszczalny czas łowienia składający się na 20 godzin, zostanie ukarany 20 pkt. za każda minutę przekroczenia czasu. W przypadku, gdy zawodnik osiągnie wynik poniżej zera, zostanie zdyskwalifikowany.
  7. W przypadku, gdy zawodnik wypłynie na jezioro przed wyznaczoną godziną możliwości połowu zostanie ukarany natychmiastową dyskwalifikacją.
  8. W przypadku, gdy zawodnik dopłynie do bramy mety po wyznaczonej godzinie zakończenia połowu, zostanie ukarany natychmiastową dyskwalifikacją.
  9. Dopuszcza się możliwość przypłynięcia po wyznaczonym czasie zakończenia połowu, tylko w przypadku awarii łodzi bądź kajaka, która zostanie zgłoszona sędziemu w godzinach połowu ryb. W tym przypadku decyzję o niezdyskwalifikowaniu zawodnika podejmuje sędzia główny zawodów.
  10. W sytuacjach wyjątkowych sędzia może ukarać Team lub osobę startującą na kajaku dyskwalifikacją (np. zachowanie odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad fair-play, wyjście na brzeg w innym miejscu, niż wskazane przez organizatora, kontakt fizyczny na wodzie z osobami postronnymi nie biorącymi udziału w zawodach – obowiązuje zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 10 metrów, a także kontakt fizyczny na wodzie z osobami z innych Teamów lub kajaków biorących udział w zawodach – obowiązuje zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 10 metrów).
  11. Ryby martwe lub w złej kondycji, mogą nie zostać zaliczone przez sędziego, do którego należy ostateczna decyzja. Każdy zawodnik ma obowiązek uwalniania ryb z maksymalną ostrożnością, a uśmiercanie ich będzie karane dyskwalifikacją.
  12. W celu dokonania pomiaru ryb Organizator zapewnia dla każdego Teamu lub kajaku miarkę o długości 125 cm. Miarka służyć będzie do pomiaru długości złowionych ryb i będzie opisana nazwą Teamu oraz oznaczona każdego dnia inną naklejką. Naklejkę na poszczególny dzień zawodów należy pobrać w biurze zawodów przed pierwszym wypłynięciem na akwen w danym dniu.
  13. W trakcie trwania zawodów nad ich prawidłowym przebiegiem będą czuwać łodzie sędziowskie.
  14. Łowienie dopuszczone jest wyłącznie na zlewni Jeziora Dadaj.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  2. Obowiązkiem każdego zawodnika jest noszenie opaski wraz z chipem na lewej kostce przez cały czas trwania zawodów (24.05.2018 w godz. 12:00-20:33, 25.05.2018 w godz. 04:37-20:34, 26.05.2018 w godz. 04:36-18:00).
  3. Czas mierzony będzie od momentu obowiązkowego przejścia przez bramę ustawioną w okolicy przystani do momentu kolejnego obowiązkowego przejścia przez tę bramę. Każde przekroczenie bramy start/meta będzie mierzone poprzez chipy.
  4. W przypadku uruchomienia czasu dla Teamów liczy się moment przejścia pierwszego zawodnika z danego Teamu, natomiast w przypadku zatrzymania czasu liczy się moment przejścia drugiego zawodnika z danego Teamu.
  5. W przypadku uruchomienia czasu dla osób startujących na kajakach liczy się moment przejścia zawodnika przez bramę, natomiast zatrzymanie czasu, to kolejne przejście przez bramę.
  6. Wchodzić i wychodzić przez bramkę oraz wypływać i spływać z jeziora można dowolną ilość razy, lecz należy pamiętać, że każdy Team i każda osoba startująca na kajaku ma do wykorzystania łącznie 20 godzin na połów ryb w tym czas na wypłynięcie i spłynięcie oraz przejście przez bramę startu/mety przez trzy dni trwania imprezy w wyznaczonych godzinach wskazanych w programie zawodów.
  1. Do punktacji zalicza się do 5 najdłuższych okoni i do 5 najdłuższych szczupaków złowionych przez dany Team lub kajak podczas trwania zawodów.
  2. Minimalny wymiar ryby zaliczany do punktacji w przypadku okonia wynosi 25 cm (wymiar ochronny), natomiast w przypadku szczupaka wynosi 50 cm (wymiar ochronny).
  3. Za każdy 1 pełny centymetr złowionej ryby, która jest nie mniejsza niż wskazany wymiar ochronny przyznawany jest 1 punkt. Milimetry ponad pełny centymetr zaokrąglane są w dół do pełnego centymetra.
   – Przykład 1: szczupaka o wymiarze 49,9 cm – ryba nie zaliczona.
   – Przykład 2: szczupaka o wymiarze 50,1 cm – ryba zaliczona 50 cm = 50 punktów.
   – Przykład 3: szczupak o wymiarze 50,9 cm – ryba zaliczona 50 cm = 50 punkty.
   – Przykład 4: okoń o wymiarze 24,9 cm – ryba nie zaliczona.
   – Przykład 5: okoń o wymiarze 25,1 cm – ryba zaliczona 25 cm = 25 punktów.
   – Przykład 6: okoń o wymiarze 25,9 cm – ryba zaliczona 25 cm = 25 punktów.
  4. W przypadku złowienia przez zawodnika ryby o wymiarze ponad 80 cm pomiar ryby musi zostać dokonany przez sędziego, któremu zawodnik zgłasza fakt złowienia ryby o ww. wymiarach. W trakcie oczekiwania na pomiar zawodnik zobowiązany jest do przetrzymywania ryby we właściwych warunkach. 
  5. Każdy Team lub kajak ma obowiązek niezwłocznego wykonania zdjęcia ryby na miarce dostarczonej przez organizatora pokazującej jej dokładny wymiar przy użyciu systemu udostępnionego zawodnikom na czas trwania zawodów. Po otrzymaniu akceptacji zgłoszenia ryby przez sędziego, dany Team lub kajak jest zobowiązany do zapisania wymiaru ryby w karcie zawodnika.
  6. Wynikiem końcowym jest suma punktów do 5 największych złowionych okoni i do 5 największych złowionych szczupaków.
  7. Klasyfikacja dla Teamów i dla kajaków będzie prowadzona oddzielnie.
  8. Zwycięzcą zawodów zostaje Team, który zdobędzie największą liczbę punktów łowiąc łącznie przez 20 godzin podczas trzech dni trwania Garmin Fishing Series, natomiast w przypadku kajaków, zwycięzcą zostanie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów łowiąc łącznie przez 20 godzin podczas trzech dni trwania Garmin Fishing Series.
  9. W przypadku równej ilości punktów o końcowej klasyfikacji decyduje wymiar najdłuższej złowionej ryby.
  1. Pierwsze trzy Teamy otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Pierwsze pięć Teamów otrzyma nagrody rzeczowe.
  3. Pierwsze trzy Teamy otrzymają okolicznościowe czapki.
  4. Pierwszych trzech zawodników na kajakach otrzyma pamiątkowe statuetki.
  5. Pierwszych trzech zawodników na kajakach otrzyma nagrody rzeczowe.
  6. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  1. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwać profesjonalna ekipa wraz z zabezpieczeniem medycznym.
  2. Podczaszawodów obowiązują przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych, a przede wszystkim zabrania się udziału w zawodach pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Wtakim przypadku zawodnik lub Team zostanie zdyskwalifikowany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan trzeźwości zawodników. Podczas zawodów możliwa jest wyrywkowa kontrola trzeźwości przez organizatora lub przez policję. Niepoddanie się kontroli jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
  3. Za bezpieczeństwo na łodzi lub na kajaku odpowiada kapitan danej jednostki.
  4. Organizator zapewnia zawodnikom ubezpieczenie od Następstw Niebezpiecznych Wypadków.
  5. W przypadku załamania się pogody organizator ma prawo zakończenia zawodów przed czasem lub ich przerwania na okres złych warunków atmosferycznych.
  1. Zgłoszenia do GARMIN Fishing Series będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.fishingseries.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.fishingseries.pl i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Zapisu na zawody powinien dokonać kapitan Teamu, który przy zgłoszeniu wpisuje dane drugiego członka swojego Teamu
  4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnicy z danego Teamu będą umieszczeni na liście startowej.
  5. Podczas rejestracji zawodnicy mają możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  6. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora Teamowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  7. Liczba Teamów oraz kajaków jednoosobowych jest ograniczona.
  8. W przypadku osiągnięcia limitu Teamów i kajaków jednoosobowych, każdy kolejny Team lub kajak, który zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Teamy umieszczone na liście rezerwowej będą mogły zostać przeniesione na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  10. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 18.05.2018 do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu.
  1. W zawodach GARMIN Fishing Series dla 2-osbowych Teamów obowiązują opłaty w wysokości:
   800,00 PLN za Team płatne do 31.03.2018
   1000,00 PLN za Team płatne do 08.05.2018
   1200,00 PLN za Team płatne do 18.05.2018
  2. W zawodach GARMIN Fishing Series dla jednoosobowych kajaków obowiązują opłaty w wysokości:
   400,00 PLN za Team płatne do 31.03.2018
   500,00 PLN za Team płatne do 08.05.2018
   600,00 PLN za Team płatne do 18.05.2018
  3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  4. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  5. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się: ”nazwiska i imiona zawodników,nazwa teamu, opłata startowa GFS Dadaj 2018”.
  6. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  8. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  9. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin Fishing Series.
  10. Jeśli zawodnicy chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin Fishing Series, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50%, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 13.05.2018.
  11. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 13.05.2018. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  1. Organizator nie zapewnia zakwaterowania dla zawodników.
  2. Hotelem partnerskim imprezy jest Hotel Star Dadaj*** Resort&Spa, Dadaj k. Ramsowa, 11-010 Barczewo,hotel@star-dadaj.pl, tel.89 514-57-29, tel. kom. 882-133-968. Na terenie hotelu znajdować się będzie centrum zawodów. 
  3. Hotel partnerski przygotował dla zawodników startujących w Imprezie oraz dla osób towarzyszących specjalną ofertę zakwaterowania oraz dodatkowego wyżywienia w dniach 23-27.05.2018 r.:
   – zawodnik, nocleg w budynku hotelowym (ze śniadaniem) – 90 zł/doba;
   – zawodnik, nocleg w domku letniskowym (ze śniadaniem) – 65 zł /doba;
   – osoba towarzysząca, nocleg w budynku hotelowym (ze śniadaniem) – 100 zł /doba;
   – osoba towarzysząca, nocleg w domku letniskowym (ze śniadaniem) – 75 zł /doba;
   – osoba towarzysząca, nocleg w budynku hotelowym (z pełnym wyżywieniem) – 190 zł/doba;
   – osoba towarzysząca, nocleg w domku letniskowym (z pełnym wyżywieniem) -175 zł/doba;
   – dzieci do 3 lat bezpłatnie (bez dodatkowych świadczeń);
   – dzieci od 3-12 lat – 50% zniżki.
  4. Rezerwacje, kontakt oraz rozliczenie finansowe dotyczące zakwaterowania oraz wyżywienia należy składać bezpośrednio do Hotelu (bez pośrednictwa organizatora). Organizator nie jest stroną w rozliczeniu pomiędzy zawodnikami, osobami towarzyszącymi, a hotelem.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.fishingseries.pl
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach centrum zawodów na terenie Hotel Star-Dadaj Resort&SPA.
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje i protesty dotyczące spraw związanych z GARMIN Fishing Series należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na w biurze zawodów lub na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „GARMIN Fishing Series – Reklamacja/Protest”, w terminie 30 minut od zakończenia rywalizacji ostatniego dnia łowienia.
  2. Reklamacje i protesty przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje i protesty dotyczące GARMIN Fishing Series Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 minut od momentu ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji, czy protestów dotyczących GARMIN Fishing Series będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 18.05.2018 o godzinie 23:59.
  2. Zawody zostaną rozegrane pod nadzorem sędziego głównego z PZW.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród (Gala Mistrzów). Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  9. Organizator nie zapewnia środków ratowniczych oraz kotwic.
  10. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2017-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl